Bolidens farliga avfall i Chile, Arica

För ett år sedan skrev vi om fallet. Det skändliga slutet i domstol har blivit känt idag. Eftersom tvisten mellan de drabbade i Chile och det miljöförordnande Boliden enligt svensk domstol ska avgöras i Sverige och att miljöbrottet numera är preskriberat, så får inte de drabbade något skadestånd.

Moraliskt är utfallet oacceptabelt. Bland de som förde talan för de drabbade fanns Jonas Ebbeson, professor i miljörätt och föreståndare för Stockholms miljörättscentrum vid Stockholms universitet. Han sägs vara intresserad av de rättsliga aspekterna av miljödemokrati. Genom denna rättsprocess har han fått stoff till svenska juridikstudenter. Men de drabbade i Chile får ingenting och de får betala rättegångskostnaderna. Nu har Sverige förlorat anseende i Chile och hos 800 skadelidande som har hosta av det giftiga avfallet från Boliden. Och troligen ett förkortat liv. Läs mer här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *