Plågeripladder i kycklingbranschen

Media har uppmärksammat att 1500 kycklingar per transport – transportburar på lastbil med släp – kan ha brutna vingar. Detta är mycket plågsamt för kycklingarna som är kännande individer. Kycklingslakteriet på Öland påstod i SVT 2019-03-25 att deras uppskattning är att 500 kycklingar per transport har brutna vingar. Ertappade med dessa grava missförhållanden säger sig företaget ha nollvision för transportskador. Men när transportskadorna ska vara avskaffade, det hade man ingenting att säga om.

Alla har rätt att bli trodda på sina ord intill annat är visat. Men det betyder inte att inslaget i SVT inger respekt för det aktuella kycklingföretaget. Skälet är att samma företag glömde att berätta om dödlighet i kycklinguppfödningen. Ca tre procent av kycklingarna dör under uppfödningstiden. Dessutom finns en viss transportdödlighet. (Läs här en odaterad sammanfattning från SLU, pdf)

Svensk Fågel som medverkade i SVT har nu bördan att återkomma med redovisning för hela kycklingbranschen. Eller är rapporten om djurplågeri med brutna vingar redan bortglömd?

Branschen tycks sysselsätta förhärdade och avtrubbade lögnare. I ett reportage från 2012 ”Kycklingarna sopas upp för att gå till slakt” var förhållandena vid transport så här. Då talade en djurskyddsinspektör så här om transportskador: ”Vi ska ner så nära noll som möjligt.”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *