Länsstyrelsen i Västerbotten spelar ett farligt spel

Så här skrev vi till länsstyrelsen, länsrådet Lars Lustig i Västerbotten den 10 januari. Eftersom VK gjort oss uppmärksamma på fallet med Kvistforsens kraftstation har tidningens chefredaktör Ingvar Näslund fått kopia.


Från: Urban Zingmark
Skickat: den 10 januari 2017 11:31
Till: Lustig Lars
Kopia: ingvar.naslund@vk.se
Ämne: Handläggningstid: 535-11087-2016 Åtalsanmälan om misstänkt brott mot miljöbalken vid Kvistforsens kraftstation i Skellefteå kommun

Hej, Här ett utdrag från VK den 1 januari 2017: ”Länsstyrelsens miljöhandläggare är överhopade med arbete, men det finns inga planer på att ta in extrapersonal. –Jag tycker att vi har ganska rimliga handläggningstider, säger länsråd Lars Lustig.”

Om VK har citerat Dig korrekt uppstår frågan vad Du menar med rimlig handläggningstid. I ärendet med Kvistforsens kraftstation finns en tidsutdräkt från haveri den 7 januari 2014 till åtalsanmälan den 28 december 2016. Vilket ansvar faller på Länsstyrelsen respektive verksamhetsutövaren?

Er handläggares mail till Statkraft har felaktiga adresser. Ett familjärt tilltal används i tjänsteärende som eventuellt kunde leda till åtal. Uppfyller det länsstyrelsens krav på professionalitet hos en handläggare?

Det centrala problemet är förstås den miljöpåverkan som haveriet kan ha fått. Nu bör Länsstyrelsen kontakta VK för att både informera om handläggningstid och om haveriet den 7 januari 2014. Svar emotses inom 10 dagar.

Urban Zingmark


Så här svarade länsstyrelsen den 16 januari:


Hej Urban,

artikeln som du hänvisar till rör miljöprövning av en gruva och miljöprövning generellt. Västerbotten har under flera års tid varit bland de län som har kortast handläggningstid för miljöprövning i de nationella jämförelser som genomförts. Trotts detta vill vi naturligtvis hitta sätt att korta ner handläggningstiderna, och tittar man på alla ärendegrupper vi hanterar så finns det förvisso områden där vi önskar att handläggningstiderna vore kortare. Ett sådant område är vattenverksamhet som du tar upp i ditt e-brev. Inom detta område kommer vi också att förstärka med en tjänst.

Vänliga hälsningar
Lars


Så här avslutade vi ärendet den 16 januari:


Från: Urban Zingmark
Ämne: Re: Handläggningstid: 535-11087-2016 Åtalsanmälan om misstänkt brott mot miljöbalken vid Kvistforsens kraftstation i Skellefteå kommun
Datum: 16 januari 2017 15:37:39
Till: Lustig Lars
Kopia:  <ingvar.naslund@vk.se>

Tack för snabbt svar! Jag har erfarenhet av kontakt med länsstyrelsen sedan 2006. De första åren var kontakterna många genom advokat och direkt i samband med miljödomen ang. anläggning för farligt avfall, Ragn-Sells Fagerliden. Ibland fick vi svar, ibland fick vi inte svar trots att det gällde tunga frågor för kommunen Robertsfors och grannarna till anläggningen. Frågorna borde ha behandlats som tunga även för länsstyrelsen, som låtsades att problem inte fanns eller oviktiga att möta. Jag kan påminna om att länsstyrelsen tillsammans med RagnSells var initiativtagare till anläggningen. Tillkomsten var ett grovt övergrepp genom mycket tvivelaktiga metoder. Två stora haverier skedde ganska snart med risker för miljön. Därefter har problemen varit legio, något som vi också framfört med hjälp av WSP i samband med den årliga miljörapporten, men som mötts med kompakt ointresse från Er.

Nu kanske Du också kan förstå att jag kan ha synpunkter på ömsesidighet och uppträdande. Något reaktion i det avseendet kan inte ses i mailsvaret. Jag saknar också svar på frågan huruvida Länsstyrelsen delar ansvaret med verksamhetsutövaren när det gäller den långa handläggningstiden för fallet Kvistforsen. I fortsatta kontakter uppträder jag liksom tidigare som sakägare, företagare, ägare av skogsfastighet och hemgård. Jag har tidigare vid flera tillfällen ifrågasatt att ni behandlat mina skrivelser enligt PUL och angivande av fel kommunadress.

För min del låter jag det vara osagt huruvida länsstyrelsen i Västerbotten kommer att uppnå konkreta förbättringar i tillsyn för att motsvara miljöbalkens krav. Men återkom gärna till mig och andra drabbade när Du genom myndigheten har täckning! Upphovet till mitt kontakttagande denna gång har varit Kvistforsen, där jag inte är sakägare. Jag har ändå tagit kontakten för att få erfarenhetsunderlag i min värdering av myndighetens utövande av tillsyn.

Urban Zingmark


Vår slutkommentar den 16 januari:

Länsrådet Lars Lustig har haft uppenbara svårigheter att läsa och respektera innehållet i vårt mail. Han har inte på ett nöjaktigt sätt besvarat frågan om varför handläggningstiden för Kvistforsen var så lång, nästan 3 (tre) år. Han har heller inte besvarat frågan om ansvar för handläggningstid. Därför var det nödvändigt att ge vår reaktion, utan att för den skull ha förväntningar om förbättringar. Vi har ju erfarit förfallet hos myndigheten under 10 års tid. När det gäller tilltal och text verkar Lars Lustig ha samma stil som landshövdingen, dvs med s.k. informell stil. Problemet är att kommunikationen då kan riskera att förlora sin juridiska status. Dessutom kan stilen uppfattas kränkande eftersom länsledningen och vissa tjänstemän inte tar frågorna på fullt allvar som det ankommer en myndighet med verksamhet som regleras i lag. Det kanske ligger i myndighetens intresse att försöka fly från ansvar genom ett sådant spel, men det ligger inte i medborgarnas intresse.  

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *