Hydran Naturskyddsföreningen

Axelsson, Svante, Vår tid är nu: tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen, Ordfront, Stockholm, 2014, finns även som e-bok.
alt

För SäkraMiljön är Naturskyddsföreningen en hydra (läs definition här).

Det beror på våra erfarenheter med:

  1. Robertsfors Naturskyddsförening som godkände fuskbygget RagnSells Fagerliden vid samråd 2005.
  2. Lokalföreningen intresserar sig överhuvudtaget inte för miljöfrågor som kan vara kontroversiella eller irritera lokala makthavare i kommun och samhälle.
  3. Västerbottens Naturskyddsförening!
  4. Naturskyddsföreningen, Stockholm riks hade två miljöjurister 2006 på sitt huvudkontor i Stockholm. Dessa hade inte tid att ta upp fallet med RagnSells Fagerliden med bl.a haverier och otillåtna utsläpp. En av dessa jurister ville gärna ”vid sidan av” ta på sig ett välbetalt konsultuppdrag i sitt eget företag, vilket naturligtvis avböjdes av SäkraMiljön som varande oetiskt och korrupt.
  5. Naturskyddsföreningens policy och handlande i utbyggnad av förnyelsebar energi, särskilt vindkraft. Föreningen tar emot statsbidrag, främst från Energimyndigheten, med 12 Mkr år 2013. ”His Master’s Voice!
  6. Naturskyddsföreningen tar emot mångmiljonbidrag med PR-syfte från en rad givare i näringslivet som ställer krav på NF:s roll i PR-arbetet. ”His Master’s Voice!
  7. Lokala kurser i samarbete med Studiefrämjandet och Länsstyrelsen om vindkraftens välsignelser. Naturskyddsföreningen hade inga eller små invändningar till vindkraftverkens slakt av viltfågel. (läs här) ”His Master’s Voice!
  8. Lokala föreningar har karaktär av sällskapsklubb för folk, där karriären går före djupt engagemang för miljöfrågor, särkilt kontroversiella miljöfrågor.

En enda av dessa punkter skulle vara tillräckligt för att etiskt underkänna Naturskyddsföreningen och den lokala naturskyddsföreningen. Ändå vill vi lyfta fram boken av Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen, en bok som är lättläst och och informativ. Innehållet ger nödvändiga baskunskaper om klimatfrågan i sin vidd. Boken gör utvikningar till många sidor av vardagslivet med familjefadern Svantes perspektiv. Boken gör inte vetenskapliga anspråk, men författaren har ansträngt sig att skaffa och kolla en hel del information från forskare. Axelsson tar också upp köttkonsumtionens betydelse för klimatkrisen. Han förutser en fortsatt uppgång av köttkonsumtionen som har ökat med drygt 47 procent sedan 1990, ”och den trenden måste brytas om vi ska ha en chans att klara klimatkravet”. Här räknas med en dramatisk minskning, från dagens 85 kg till 20 kg kött per person och år.

Genomgående försöker Axelsson andas optimism och ingjuta hopp i mänsklighetens ödesfråga – klimatet. På känsliga ställen väljer han snälla ord för att inte skrämma bort läsarna och nya årsavgiftsbetalande medlemmar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *