”Alla vindkraftverk måste stängas!”

Ja, det skulle kunna bli rubriken i svensk media om man tar konsekvensen av rapporten som Claes-Erik Simonsbacka nyligen skrivit. Tekniskt, men ändå tillgängligt, klargör rapporten att egentligen är inga av de vindkraftverk som redan är uppsatta – eller planerade – möjliga att godkänna enligt ett regelverk som redan finns för dem.

Därför skrev Claes-Erik Simonsbacka en begäran till Statsrådsberedningen den 12e april i år, med avsikt att åtminstone få svar på varför man åsidosatt detta regelverk, och att regeringen yttrar sig över det alarmerande i rapporten. Hörsammar man allvaret i den bör man dessutom upphäva alla tillåtlighetsbeslut och bygglov för uppförande av vindkraftverken.

Läs denna begäran själv och informera dig. Kontakta gärna redaktionen om du vill samverka till att informationen sprids till rätt personer eller har synpunkter. Dokumenten kan du ladda ner och läsa här.

4 reaktioner till “”Alla vindkraftverk måste stängas!””

  1. Claes-Erik Simonsbacka svarar:

    Har ännu inte fått något svar från statsrådsberedningen.
    Anledningen till mina skrivelser till statsrådsberedningen är, att med stöd av relevanta EG:s-produktdirektiv få till stånd en lagändring av plan och tillståndsprocesserna, för vindkraftverk, där även de grundläggande (väsentliga) maskinrelaterade hälso- och säkerhetriskerna skall beaktas.
    Statsrådsberedningen har inget ansvar för nu gällande maskindirektiv. Notera, att svenska (sektors)myndigheters tolkning av de ”nya metodens” produktdirektiv är (sektors)myndighetens egen tolkning men, att det är EU-domstolen som ensamt har mandat att tolka relevanta ”nya metodens” produktdirektiv och döma vid tvist.

  2. Har något hänt i denna fråga? Vi är mitt uppe i en etablering av vkv och förespråkarna hävdar att det är trams att områdena runt vkv blir otillgängliga. Tacksam för besked

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *