Misstänkt miljöbrott av RagnSells på Fagerliden

Länsstyrelsen har i oktober 2009 gjort en åtalsanmälan mot RagnSells anläggning för farligt avfall. Brottsrubriceringen är misstänkt brott mot miljöbalken. 
RagnSells har utan tillstånd tagit in ca 20000 ton som har gått under benämningen "kompostjord" från Dåva i Umeå. Men denna "kompostjord" har visat sig bestå av oljeskadad jord blandad med fiberslam från pappersbruk, bioslam, hästgödsel. RagnSells har börjat använda de miljöfarliga massorna för att sluttäcka en del av anläggningen. Länsstyrelsen har den 20 oktober utfärdat ett förbud med hänvisning till att RagnSells inte följt sitt tillstånd och att konsekvenserna inte är utredda. 
Misstänkt tjänstefel av Länsstyrelsen 
Anmälan till länsstyrelsen om misstänkt miljöbrott gjordes redan den 10 juli 2009 av Urban Zingmark, SäkraMIljön.nu Men länsstyrelsen har väntat med anmälan till miljöåklagare till sent oktober. De ortsbor och företag som bevakar vad som händer på Fagerliden har nu anledning att fråga varför tillsynsmyndigheten med Lennart Mattsson och Robert Erixon väntat fyra månader med sin anmälan till miljöåklagare. 
  • Har länsstyrelsen inte kompetens?
  • Saknar länsstyrelsen resurser?
  • Har länsstyrelsen en dold agenda?
  • Har länsstyrelsen förstått att de riskerar åtal?
För att utreda misstänkt miljöbrott och tjänstefel har åtalsanmälan även skett mot länsstyrelsen. 
20.000 ton motsvarar 571 (femhundrasjuttioen) lastbilstransporter, bil och släp, om 35 ton. 
Läs även denna artikel från Västerbottens-kuriren

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *