Blev det en pudel ändå från SD?

Politikens vägar är outgrundliga. Idag har SD bett om ursäkt. Tidöpartierna utom Liberalerna har accepterat. Här kommer Romarbrevet till stöd.

Romarbrevet 11:33-36 Svenska 1917

O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Huru outgrundliga äro icke hans domar, och huru outrannsakliga hans vägar! Ty »vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något, som han alltså bör betala igen?» Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet, amen.

Vad är värre: Trollfabriker eller Systemlögner?

En försyndelse kan inte rättfärdiga en annan försyndelse. Det kan väl vara en moral som har bred uppslutning i befolkningen. I dessa dagar finns Trollfabriker i debatten där SD anklagas för att ha arbetat med anonyma avsändare i sociala media. Det handlar om miljontals träffar, till största delen i kinesiska appen Tiktok. Innehållet i meddelanden har varierat mellan personliga påhopp på SD:s meningsmotståndare och lustigheter av skilda slag, som medarbetarna på SD:s kommunikationsavdelning och Riks kanal på You Tube funnit tillfredsställelse i att sprida på webben. Det finns således invändningar mot SD:s arbetsmetoder av många slag att komma med. Invändningar har gjorts och stormen har ännu inte bedarrat.

SD:s nyttjande av sociala media och därmed förknippade arbetsmetoder kan därför kritiseras. För balansen i debatten kan regeringen och oppositionen kritiseras för sättet att vidareföra talet om ”Den gröna omställningen”. De etablerade talespersonerna fortsätter att tala om ”Den gröna omställningen” i norr, som om energifrågorna kan lösas i norr för produktion av ”grönt stål”. I beaktande av uttalanden från t.ex professor Jan Blomgren, KTH kan talet om omställningen till grönt stål lika gärna betecknas som en Systemlögn. Blomgrens analys säger att det blir en omöjlighet att skapa försörjning av el utan disruptiva konsekvenser för elmarknaden i Norr.

Vi landar då i jämförelse, självvald men förhoppningsvis relevant. Vad är värre: trollfabriker eller systemlögn? En slutsats kan vara att båda företeelser är förkastliga. Men om fenomenen redan är iscensatta, vad blir då vår bedömning?

Nej, det blir ingen pudel från SD om trollfabriken

Nu är det en öppen fråga om det blir en kris i Tidösamarbetet. Jimmie Åkesson valde anfall som bästa försvar när TV4 visade slutredovisning av undercover i Trollfabriken ikväll den 14 maj. Valkampanjen för EU-valet har samtidigt fått en oväntad start med en förtroendekris som inte har ett dugg med EU att göra.

Får vi se en pudel från Sverigedemokraterna?

Trollfabrik hos SD har övertygande påvisats av TV4 med understöd av företrädare för andra partier och media. Nu har Trollfabriken grävts fram och examinerats i alla sina delar, av allt att döma. Nu återstår krishantering i SD. Kommer Jimmie Åkesson fortsätta att förneka och att försöka komma undan genom bortförklaringar? Eller tar han chansen att lägga korten på bordet? Det är nämligen det enda rätta i en kris som denna. Om Åkesson framhärdar gör han ett dåligt beslut. Det är mycket möjligt att SD inte kan undvika att tappa en del av sitt väljarunderlag även efter en pudel, men alternativet är troligen så mycket värre.

Framtidshistoria för migration till Europa som publicerades 1996

Jag som skriver detta har i många sammanhang läst och hört om Samuel P. Huntingtons klassiker The clash of civilizations and the remaking of world order, Simon & Schuster, New York, 1996, utan att till fullo förstå allvaret och konsekvenserna.

Tag referensen till boken när du söker något intressant att läsa och för att förstå världen. Swebbtv har gått ut med det tal som på nytt omskakat sin publik.

Eva Vlaardingerbroeks tal på ungerska högerns konferens CPACH: Hon hänvisar till Huntingtons framtidsbedömning från slutet av förra seklet och ger många exempel på situationen idag för länder i Europa. Huntingtons bok har sedan länge blivit en del av kanon över Europas historia. .

SD:s trollfabrik avslöjas av TV4 – Undercover i trollfabriken

Tre avsnitt har visats och det 4:e kommer den 14 maj I TV4. Med Undercover har TV4 visat hur SD:s kommunikationsavdelning arbetar i symbios med Youtubekanalen Rix där SD betalar. Avslöjandet visar att man med hjälp av en stor personalstyrka har producerat nyheter för sociala media, ofta desinformation.

Nu har SD:s ledning en rejäl uppförsbacke att försvara sin organisation för kommunikation som drivs med statliga partistödspengar.

CVE-center mot våldsbejakande extremism

För information om samhällets officiella syn på våldsbejakande extremism. Ansvarig chef intervjuades i SR1 Godmorgon världen 5 maj 2024. Frågor om förklaringar avböjdes påfallande ofta. Det ligger i sakens natur att sekretesskravet är högt. Det lämnar fältet öppet för spekulation, något som skapar misstänksamhet mellan olika delar i samhället. Därför kan återkommande intervjuer med CVE eventuellt dämpa obefogade spekulationer.

Slitna ord

Extrem, extremist och fascistisk och fascist är ord som används ofta. De uppfattas inte längre som märgfulla i populärspråket efter mångårig överanvändning. Samma slitage vidlåder det akademiska språket som inte har förnyats i den politiska domänen sedan världskrigen på 1900-talet. Dessa påståenden borde styrkas, men författaren är oförmögen till det.

Istället kommer här några förslag på andra ord att ta till. Extrem kan omväxlande bytas till ytterlighets- eller perifer. Apart kan används om man önskar ett nedsättande ord. Extremist kan bytas till far out. Engelska tillåts tyvärr alltmer efter AI:s inträde. Okonventionell kan också användas, men är förlåtande, något som aggressiva debattörer sällan önskar.

Fascist är ett begrepp som är urvattnat jämfört med ordets innebörd under fascistledaren Mussolinis dagar. Idag används ordet fascist som skällsord jämförbart med djävla djävul. Fascistisk är också urvattnat. Nu är betydelsen djävulskt djävlig i största allmänhet.

Många nybörjare på slagfältet inbillar sig att höger, högerextremist och vänster, vänsterextremist medför klarhet och märg. Låt dem tro det, dom djävlarna!

Batteribrand i trapphiss den 14 april 2024

Här snackas och skrivs om stora händelser i omvärlden. Plötsligt gäller det den egna säkerheten. En svag, smygande, främmande lukt kändes i övre planet i huset. Inget att bry sig om tänkte jag först. Efter någon timme steg medvetandet till att gå runt i huset och kolla vad det kunde vara. En signal gick igång som jag inte kunde lokalisera. Jag kollade säkringsskåpet, tog ur alla säkringar men signalen upphörde inte. Det var söndag. Ringde förgäves mitt försäkringsbolag If (ni vet dem där ”Du får hjälp dygnet runt”) som avstod att sända hjälp eftersom det inte var en öppen synlig brand. Jag blev alltmer beslutsam om att finna orsaken. Då ringde jag en väletablerad elfirma i Åkersberga, där chefen Patrik var vänlig att lyssna på vad jag berättade. Han hade nyligen upplevt något liknande där konsekvenserna hade blivit förödande i en villa. Han gav mig namn och telefonnummer till en firma på Söder, Svanströms som åtog sig uppdrag för akut utryckning. Efter ca 45 minuter hade vi en tekniker hos oss som inledde sökning. Efter någon timme kunde hon med hjälp av sin chef i telefon konstatera att det var ett batteri i en trapphiss som var orsaken.

En av lärdomarna var hur avgörande det kan vara att finna orsaken, och att därigenom slippa oron. Jag och min fru har inte hämtat oss. Vi börjar inse att nu är det viktigt att följa upp händelsen med berörda parter, särskilt med hissleverantören. Vågar vi ha en trapphiss med ett batteri där brandrisk kan finnas. Vågar vi lämna bostaden obevakad?

Bondetåg 1:a maj 2024 med motståndare till EU

Sverige har förändrats sedan bondetåget 1914 då försvarsfrågan stod i centrum. Då var en anfader till den som skriver detta bondeståndets talman i Sveriges riksdag. 110 år senare finns likheter då försvaret av Sverige som nation är ett huvudintresse. Arrangören Klaus Bernpaintner, Senior Fellow hos Ludwig von Mises Institute Sweden, kandiderar även till Europaparlamentet den 9 juni som nummer tio på Alternativ för Sveriges valsedel. Det framgår av Bernpaintners valkampanj att han vill få igång en rörelse för Sveriges utträde ur EU.

Det återstår att se om protesterna från Sveriges bönder blir lika starka som i andra delar av Europa. Att det blir en kamp som sträcker sig längre än till kommande val till EU-parlamentet, det är säkert som amen i kyrkan.